Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEBESKÝ KALENDÁŘ Plus, verze 2.31

Program pracuje pod operačním systémem Windows 95 OSR2, 98, ME, NT, 2000 a XP na jakémkoliv počítači vhodném k provozování některého z těchto operačních systémů (avšak vřele doporučuji rozlišení obrazovky alespoň 800x600 bodů, high color).
Celý program je možno rozdělit do čtyř částí:

Astronomická část: Pracuje buďto v reálném "plynoucím" čase anebo v čase nastaveném, který lze zvolit v rozmezí let 1800 až 2100, přičemž jako místo pozorování je možno vybrat jakékoliv místo na Zemi. Program počítá např. následující údaje:

Pravý sluneční čas
Místní hvězdný čas
Juliánský den
Astronomické začátky ročních dob
Pásmový čas kteréhokoliv místa na Zemi.
Počet dní, hodin, minut a sekund zbývajících do konce roku
Čas východu, západu a kulminace Slunce
Azimut východu a západu Slunce
Výška Slunce nad obzorem v okamžiku kulminace
Momentální azimut a výšku Slunce
Okamžiky svítání a soumraků
Vzdálenost Země - Slunce
Okamžiky přísluní a odsluní Země
Čas východu a západu Měsíce
Momentální polohu Měsíce na obloze (výška a azimut)
Fáze Měsíce
Datum a čas nadcházejících hlavních fází Měsíce
Stáří Měsíce
Vzdálenost Země - Měsíc
Okamžiky přízemí a odzemí Měsíce
Čas východu a západu planet
Momentální polohu planet na obloze (výška a azimut)
Geocentrickou i heliocentrickou vzdálenost planet
Délku (polohu ve znameních zvěrokruhu), šířku, deklinaci, směr pohybu i rychlost pohybu planet
Dále program vykreslí polohu planet na obloze v zadaném (nebo aktuálním) čase a místě pozorovatele ...
... a heliocentrickou polohu planet s možností animace a vkreslení zvěrokruhu.

Astrologická část: slouží k výpočtu horoskopu jakékoliv osoby narozené v rozmezí let 1800 až 2100. Program počítá:

Polohu planet: jejich délku, šířku, deklinaci, směr pohybu, rychlost, vládce planety, polohu v astrologických domech, jejich sílu a slabost. Dále je spočten počet planet v jednotlivých znameních (a domech) podle jejich kvality, živlu a polarity (u domů navíc podle umístění planety v západní či východní části horoskopu).
Polohu Černé Luny (Lilith).
Polohu Vertexu.
Polohu planetek (asteroidů) Chiron, Ceres, Pallas, Juno a Vesta. Výpočet polohy planetek zatím pouze pro období let 1985 až 2001, pro jiná období je výpočet proveden s nižší přesností.
Domy: Domy podle Placida, Campana, Regiomontana, Kocha a dále 12 ekválnímich systémů.
Aspekty: Počítá až 20 typů uživatelsky nadefinovanýcn aspektů včetně paralel a kontraparalel (deklinačních i šířkových), dále aspekty s hroty domů, aspekty se stálicemi a s citlivými body.
Citlivé body: Program počítá polohu celkem 72 citlivých bodů s možností rozlišení denního a nočního zrození.
Stálice: Program počítá polohu (délku) 65 stálic.
Dále program horoskop vykreslí a to jak klasickým způsobem, tak i "pohledem z boku", tj. v rovině ekliptiky nebo zemského rovníku, kterýžto způsob poskytuje poměrně názorný náhled na skutečnou polohu planet v prostoru. Horoskop je možno orientovat buď po ose Beran-Váhy nebo Asc-Dsc.
Výpočet partnerského horoskopu včetně jeho výkladu.
Výpočet kompozitního a kombinačního horoskopu.
Výpočet tranzitů včetně výkladů.
Výpočet sekundárních direkcí.
Výpočet solárních, lunárních, solilunárních a planetárních revolucí.
Výpočet siderického horoskopu.
Výpočet ingresí (=horoskop rovnodenností a slunovratů) a horoskopu lunárních fází.
Výpočet tranzitních aspektů za definované období (max. 1 rok).
Výpočet početí metodou slovenského lékaře MUDr. Eugena Jonáše.
Výpočet tattev.
Program rovněž poskytne výklad nativního horoskopu. Všechny výklady je možné libovolně měnit a opravovat a navíc je možné si pořizovat i své vlastní výklady k dalším astrologickým konstelacím.
Program obsahuje sabiánské a hindustické symboly stupňů zvěrokruhu a dále umožňuje zadání dalších vlastních symbolických textů k jednotlivým stupňům.
Možnost zakládání vlastních sad astrologických výkladů, které mohou být např. tematicky členěny (samostatné výklady pro progrese, revoluce, kompozit,..., pro karmickou astrologii, lékařskou astrologii atd. atd. - dle vlastního uvážení a fantazie).

Další funkce:

Možnost generovat detailní tabulkové efemeridy za libovolné období. Tyto efemeridy obsahují ekliptikální délku planety, směr pohybu, šířku, deklinaci a rychlost pohybu zvolené planety. Navíc při přechodu planety z jednoho znamení do jiného je uveden čas tohoto přechodu a při změně pohybu planety z přímého na zpětný nebo zpět je uveden čas, kdy se planeta nachází "v zastávce".
Možnost generovat klasické tabulkové efemeridy za libovolné období. Tyto efemeridy obsahují pouze ekliptikální délku planety a směr pohybu, na rozdíl od předešlého je však možno zvolit více planet zároveň (včetně Černé Luny a planetek).
Hlavní fáze Měsíce za libovolné období a rovněž ve formě tabulky.
Časy východů a západů planet ve formě tabulky a za libovolné období.
Všechny výše uvedené tabulky je možno uložit do souboru CSV nebo HTML, jež lze snadno načíst do libovolného textového procesoru (Excel, 602Tab apod.).
Nalezení časového intervalu, ve kterém se vybraná planeta bude nacházet na zadaných stupních ekliptikální délky nebo ve vybraném znamení zvěrokruhu.
Nalezení okamžiku nebo časového intervalu, ve kterém bude zvolená tranzitující planeta v určitém aspektu k nativní planetě nebo ve vybraném domě nativního horoskopu.
Nalezení okamžiku, kde se dvě vybrané planety budou vzájemně nacházet ve zvoleném aspektu.
Program obsahuje databázi letních časů a dalších časových změn pro všechny evropské státy a databázi pásmových časů pro všechny státy světa a některá další území. Databáze míst zahrnuje přibližně 1100 položek z ČR, SR a celého světa.
Nastavení správného času podle časového serveru na internetu.
Možnost nastavit upozornění na začátek tattvy, na přechod planety do nového domu nebo znamení.